top of page

MATERIAALIPAKETTI

Oppimateriaalipaketit.png

Saatavilla myös vanhoja oppimateriaalipaketteja.
Kysy lisää yhdistyksen sihteeriltä tai puheenjohtajalta

2019-20 Paketti varhennettuun kielenopetukseen
2018–19: Abitti-muodossa oleva preliminäärikoe, lyhyt (su + ru) ja pitkä.

2016–17:  ”Jokaiselle jotakin” paritehtäviä, koetehtäviä, luetun ymmärtämistehtäviä alkeisiin, 9-luokan koe, suullisia kielioppitehtäviä, abimateriaalia

2015–16: Pietariin! / Till Sankt Petersburg! (osa paketin tehtävistä myös ruotsiksi).

2014–15: paketti keskittyy sanaston harjoittamiseen.

2013–14: Русская шкатулка, ajankohtaisia aiheita, sopii ala-asteen venäjän opetukseen.
2012–13: Мы в контакте-2, kuuntelutehtäviä (nuorten kertomuksia omasta elämästään).

2009–10: Имена России, kooste monipuolisia venäjän harjoituksia ja tehtäviä.

2019–2020 Paketti varhennettuun kielenopetukseen
Paketti sisältää leikkejä sekä Youtube-, laulu- ja muita hyödyllisiä linkkejä. Mukana on näytelmiä ja aakkostehtäviä.Paketti tehtiin ensisijaisesti varhennettuun venäjän opetukseen eli 1.-2.-luokkien opettajille. Suurin osa paketista sisältää erilaisia pelejä ja leikkejä (yli 100 kpl), joita voi käyttää alkeiden opetuksessa, kun oppilaat eivät osaa vielä kirjaimia.
 

VENÄJÄN OPPIMATERIAALIPAKETIT
Valitettavasti yhdistys ei ole viime vuosina tehnyt oppimateriaalipakettia. Tämä johtuu mm. seuraavista asioista:
- ei ole ollut tekijöitä
- yhdistyksen jäsenmäärän pieneneminen
- venäjän opetuksen väheneminen
- uudet oppikirjat muutama vuosi sitten
- netistä saatava materiaali
- koulujen meteriaaleihin käytettävissä olevien rahojen väheneminen
- ideoiden puute
- materiaalipaketin sisällön kohdentaminen

Oppimateriaali on useimmiten tehty hallituksen voimin, mutta viime aikoina hallituksesta ei ole löytynyt henkilöitä joilla olisi ollut aikaa paneutua materiaalipaketin tekemiseen. Jos joltain yhdistyksen jäseneltä löytyy ideoita ja halukkuutta paketin tekemiseen, niin ota yhteyttä niin voidaan kerätä sopiva ryhmä kokoamaan paketti. 

Oppimateriaalipaketin tekeminen myös maksaa. Paketin tekijöille on maksettu n. 2000e/paketti, sillä sen tekeminen vie aikaa ja tekijöiden kuuluu saada kohtuullinen korvaus työstään. Samaan aikaan yhdistyksen jäsenmäärä on pienentynyt, venäjän opetus vähentynyt ja koulujen materiaalin hankkimiseen varatut rahat vähentyneet. Lisäksi viimeiset pakettimme oli suunnattu melko pienelle joukolle (sähköinen preliminäärikoe ja varhennettu kielenopetus) ja siksi myynti ja tulot ovat jääneet pieniksi.


Erillisen materiaalipaketin tarve ei myöskään enää ole samanlainen kuin ennen koska venäjän oppikirjoja ilmestyi muutama vuosi sitten usempikin ja netistä on saatavilla paljon materiaalia. Kirjoissa on paljon asiaa ja tunneilla ei ole paljon aikaa käyttää oppikirjan ulkopuolista materiaalia. Poikkeuksen tähän on A-venäjä, johon on jo pitkään kaivattu uutta oppikirjaa joka vastaisi nykyistä opetussuunnitelmaa. 

Sen sijaan monet vanhat oppimateriaalipaketit ovat vielä aivan käyttökelpoisia.  Myymme vanhoja paketteja hintaan á25e. Uudemmat paketit ovat jo alkujaan olleet myös sähköisiä ja siten jaettavissa suoraan esim. Driven kautta. Vanhempia paketteja olemme skannanneet pdf-muotoon. Alla on lyhyesti kuvailtu vanhoja paketteja. Voit kysyä tarkemmin sisällöstä yhdistyksen puheenjohtajalta tai sihteeriltä. 


PS: 1970-luvun alkupuolen materiaalipaketeista on kerätty jäsenille kooste kiinnostavimmista ja käyttökelpoisimmista tehtävistä.

2016-2017 "Jokaiselle jotakin"
Moniin tehtävistä on ohjeet myös ruotsiksi.
1. paritehtäviä: roolilaput (itsen esittely); perheenjäsenten etsintä; asioiden kuvaaminen (adjektiivit), harrastuksista kertominen; tutustumistilanteita; ”Missä voi …?” (verbejä ja paikkoja); koulusta keskusteleminen; roolipeli- kouluvierailulla; vapaa-aikaan liittyviä lauseita; matkustamissanastoa; tapaamisesta sopiminen (minne? milloin? missä?); ikä ja syntymäpäivä; asuminen ja vapaa-aika; ammattihaaveet; asuminen, harrastukset ja ammattihaaveet; sisarukset ja vapaa-aika; matkatoimistossa; aakkoset ja numerot; kaupungit ja asukasluvut; ruokalista ja hinnat; genetiivi-ilmauksia; akkusatiivi; datiivi; prepositionaali; liikeverbit;
2. pelit: joulu, vapaa-aika, jätkänsakki (suomi ja ruotsi),
3. koetehtäviä alkeisiin (Semja Ljubimovyh ja Mozno 1)
4. sisältökysymyksiä Mozno 2 ja Mozno 3 –kirjoihin
5. Luetunymmärtämistehtäviä alkeisiin
6. 9lk koe (2 luetunymmärtämistehtävää, monivalintarakennetehtävä, kirjoitelma, keskusteluharjoitus)
7. Abimateriaali: sijamuotoja, liikeverbit, aspektit, paritehtävä pikkusanoista, paritehtävä tärkeistä ilmauksista, sanasto-rakennetestejä (vanhojen yo-kokeiden pohjalta tehty), mitä asioita vanhojen kokeiden avorakenteissa on kysytty, avorakenneharjoitus,  

2015 Pietari-paketti
1. Pietari-Paavalin linnoitus – tehtävä suomeksi ja venäjäksi
2. Pietari-Paavalin katedraali, Romanovien syntymä- ja kuolinajat
3. Pietari-tietovisa suomeksi - historiaa ja nähtävyyksiä
4. Tunnista nähtävyys – tehtävä suomeksi ja venäjäksi
5. Valokuvasuunnistus Pietarin keskustassa – suomeksi ja venäjäksi
6. Patsas-kierros Pietarin keskustassa
7. Raskolnikovin jalanjäljillä
8. Aleksanteri Nevskin luostarin hautausmaa – kuuluisuuksien hautojen etsimistä
9. Metroasemabongaus
10. Tehtävät Venäläisen taiteen museoon ja Eremitaasiin
11. Eremitaasi-tietokilpailu – suomeksi, venäjäksi, ruotsiksi
12. Pietari-projektin aiheita
13. Pietarin arkkitehtuuria
14. Tsaarin ajan Venäjä- vanhoissa kuvissa näkyvien paikkojen etsimistä Nevskillä
15. Venäjän keisarit –  4 erilaista tehtävää
16. Historianopettajan ehdotuksia teemoiksi /keskustelun aiheiksi suomeksi ja ruotsiksi
17. Vallankumouksen jäljillä – vallankumoukseen ja Suomeen liittyviä paikkoja
18. Pietariin sijoittuvia elokuvia
19. Suomalaisia Pietarissa
20. Mielenkiintoisia faktoja nähtävyyksistä
21. Vierailukohteita ja tekemistä
22. Luetunymmärtämisiä – tehtävät suomeksi ja ruotsiksi
Liitteenä: Pietari-tehtävävihko suomeksi ja ruotsiksi, Pietari-slämy suomeksi ja venäjäksi

2014 Sanaston harjoittaminen
20 aihepiirisanastoa ja niihin liittyviä eritasoisia tehtäviä. Mukana myös nettitehtäviä ja Powerpointit.
Lisäksi paketissa on sanastokertauspeli, abitehtäviä ja ohjeita aineiden kirjoittamiseen
Aihepiirit:
1. perhe ja sukulaiset                 
2. ikä ja ihminen                        
3. koulu ja opiskelu                   
4. ulkonäkö                                
5. luonne                                    
6. harrastukset                           
7. vaatteet ja värit                     
8. ruoka                                     
9. kahvilassa                              
10. kaupassa   
11. kierrätys
12. asunto ja asuminen 
13. astiat  
14. päiväjärjestys  
15. kauneudenhoito ja puhtaus
16. sää ja vuodenajat        
17. ihminen ja terveydentila
18. ammatti ja työ
19. aika
20. konjunktiot ja subjunktiot

bottom of page