Venäjän verkkokeskustelu -kurssi

Valentina Nikolajeva-Viikin artikkelissa kerrotaan Venäjän verkkokeskustelu -kurssin toteutuksesta (taitotaso B 1.2). Kurssi toteutettiin pilottina vuonna 2016. Kurssille osallistuivat ravintola- ja hotellialan opiskelijat. Kurssin oppimateriaalina toimivat Moodle-alustalle sijoitetut artikkelit ja videomateriaalit. Opiskelijat voivat myös käyttää omia Internet-materiaaleja keskustelun pohjana. Keskustelun aiheiksi oli valittu seuraavat aiheet: Perhe, Terveys, Koulutus, Työ, Uutiset, Keittiö, Luonto, Matkustaminen, Mökkeily, Kirjallisuus. Keskustelu tapahtui Skype for Business sovelluksen kautta kerran viikossa 60 minuuttia kerrallaan. Keskustelun aiheet oli jaettu opiskelijoiden kesken etuk

Ценности в литературе и в искусстве IV

12-ая мeждународная конфeрeнция Ценности в литературе и в искусстве IV 29-30-го августа 2018, г. Брно, Чeшская Рeспублика Институт славистики Философского факультeта Унивeрситeта им. Mасарика‚ Брно‚ Чешская Ассоциация Славистов‚ об​щeство Аrs Comparationis (Славянская Секция Международной Ассоциации по Изучению Сло​ва и Образа)‚ Центральноевропейский Центр Славяноведения и Славяноведческое Общество Франка Вольмана приглашают Bас принять участиe в вышeпривeдeнной международной конфeрeнции‚ цeлью которой являeтся изучeниe проблем ценностей и их отображения в литературе и других видах искусства. Основные темы конференции: Отражение и трактовка ценностей в произведениях художественной литературы

Kielimatka Latviaan

Suomen Youth For Understanding ry (YFU) järjestää vuosittain venäjän kielen opiskelusta kiinnostuneille 14–17-vuotiaille nuorille kielimatkan Latviaan. Kielimatkalla oppilaat asuvat venäjänkielisissä perheissä ja opiskelevat venäjää Riiassa neljänä päivänä viikossa. Lisätietoja kielimatkasta löytyy täältä. Järjestömme 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi on kesällä 2018 kielimatkalle lähtevillä mahdollisuus hakea myös1000 euron arvoista stipendiä, KesäSponssia. Lisätietoja KesäSponssi-stipendistä ja sen hakuehdoista löytyy täältä. #apuraha #stipendit #matkat

Suosituksia
Viimeisimmät postaukset
Arkisto
Tagit
Me muualla

© 2017-19 Suomen venäjänopettajat ry | Rysklärarna i Finland rf

90x45_Venajanopettajat_Logo_052017.jpg