top of page

"Venäjän kielen oppiminen on helppoa ja yksinkertaista Suomessa" -hanke

Mosaiikki ry auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan Suomeen ja edistää vuorovaikutusta kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien välillä.

Проект «Учим русский язык легко и просто в Финляндии»

Общество Mosaiikki вместе с Фондом «Культурных инноваций и социальных коммуникаций ”Амадеус”» и Фондом содействия продвижению русского языка и образования на русском работало над проектом «Учим русский язык легко и просто в Финляндии», который был осуществлён за счёт средств грантовой поддержки Министерства просвещения Российской Федерации.

Был разработан и создан комплект из 10 интерактивных онлайн-игр с русским образовательным содержанием с учётом потребностей целевых групп. Все игры работают на двух языках: русском и финском. Двуязычие игр позволяет их использовать также и финнам, как детям, так и взрослым, которые изучают русский язык. Что увеличивает целевую аудиторию проекта, его пользу и актуальность.

На основании ответов, полученных от целевых групп проекта, можно сделать вывод: онлайн-игры подходят для их использования на уроках русского языка в качестве дополнительного обучающего материала, представленного в игровой форме, а также для занятий дома вместе с родителями.

Общество Mosaiikki разрабатывает и строит интерактивные онлайн-игры для детей и подростков на двух языках – русском и финском – благодаря поддержке Министерства образования и культуры Финляндии и Фонда «Русский мир». Большинство игр построено и работает на программе Adobe Flash. В связи с тем, что данная программа не будет больше поддерживаться в браузерах с января 2021 года, все онлайн-игры будут перестроены в других кодах.

Посмотреть интерактивные онлайн-игры можно на портале «РуФи» в разделе «Дети»:

“Venäjän kielen oppiminen on helppoa ja yksinkertaista Suomessa” - hanke

Mosaiikki ry työskenteli yhdessä Kulttuuriset innovaatiot ja sosiaaliset kommunikaatiot ”Amadeus” -säätiön sekä Venäjän kielen ja venäjän koulutuksen edistäminen venäjäksi –säätiön kanssa “Venäjän kielen oppiminen on helppoa ja yksinkertaista Suomessa” –hankkeessa, joka toteutettiin Venäjän federaation opetusministeriön tuella.

Hankkeessa kehitettiin ja rakennettiin 10 interaktiivisen venäläistä opetussisältöä sisältävän verkkopelin kokonaisuus ottaen huomioon kohderyhmien tarpeet. Kaikki pelit toimivat kahdella kielellä, venäjäksi ja suomeksi. Pelien kaksikielisyys antaa myös venäjää opiskeleville suomalaisille, sekä lapsille että aikuisille, mahdollisuuden käyttää niitä, mikä lisää hankkeen kohderyhmää, sen hyötyä ja ajankohtaisuutta.

Hankkeen kohderyhmiltä saatujen palautteiden perusteella voidaan päätellä että online-pelit soveltuvat käytettäväksi venäjän kielen oppitunneilla pelimuodossa esitettynä lisäopetusmateriaalina sekä kielen opiskeluun kotona yhdessä vanhempien kanssa.

Mosaiikki ry kehittää ja rakentaa vuorovaikutteisia online-pelejä lapsille ja nuorille kahdella kielellä – venäjäksi ja suomeksi – Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Venäjän Russki Mir –säätiön tuella. Suurin osa peleistä on rakennettu ja toimii Adobe Flash –ohjelmalla. Koska tätä ohjelmaa ei enää tueta selaimissa tammikuusta 2021, kaikki pelit rakennetaan uudelleen muuta koodatusta käyttäen.

Voit tutustua interaktiivisiin online-peleihin RuFi-portaalin Lapset-osiossa:

Suosituksia
Viimeisimmät postaukset
Arkisto
Tagit
bottom of page